معرفی اعضای گروه

 

 

1-مرتضی کیانی:دانشجوی رشته ی مهندسی عمران-قاری ،موذن و مربی ممتاز

قرآن

2-آرش نقی زاده:دانشجوی رشته ی مهندسی برق-قاری و موذن ممتاز قرآن

3-علیرضا خادم آذریان:دانشجوی رشته ی مهندسی معماری-قاری ممتاز قرآن

4-حامد آزرمی:دانشجوی رشته مدیریت

5-سید علی سیدزاده:

 

/ 0 نظر / 30 بازدید